Je herhaalt de belangrijkste onderwerpen, grammatica en studievaardigheden uit de modules A1 en A2. Je herhaalt onder andere de werkwoorden.

In deze module herhaal je de belangrijkste stof uit de modules A1 en A2 voordat je met B1 gaat beginnen. Eerst herhaal je de studievaardigheden, zoals hoe je woorden kan leren, actief kan luisteren en goed kan lezen en schrijven in het Nederlands. Vervolgens herhaal je de belangrijkste grammatica. Onder andere het meervoud, verkleinwoorden, alle werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd en het maken van zinnen komen aan bod.

Aan het eind van deze herhalingsmodule heb je de belangrijkste studievaardigheden en grammatica herhaald. Je kan dan goed voorbereid beginnen aan de cursus Nederlands B1.

 

De inhoud per les:

 

Les 1 behandelt de belangrijkste studievaardigheden: woorden leren, huiswerk maken, aangeven dat je iets niet begrijpt, actief luisteren en lezen en schrijven.

 

In les 2 herhaal je de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. Je kijkt naar de lidwoorden, het meervoud, de verkleinwoorden en vergelijkingen. Ook herhaal je de uitspraak en spelling van deze woorden.

 

Les 3 gaat over alle grammatica van werkwoorden en tijd. Je herhaalt de regelmatige en onregelmatige werkwoorden en de tegenwoordige en verleden tijd.

 

Les 4 gaat over zinnen maken. Je kijkt naar het maken van zowel gewone zinnen als vraagzinnen, het gebruik van niet en geen en hoe je zinnen kan samenvoegen met voegwoorden.

OVERVIEW

Course Level
B1
Duration
0 days