Het thema van deze module is Nederlandse gewoontes. Belangrijke onderwerpen zoals de verleden en de voltooide tijd komen in deze module aan bod.

In deze module leer je veel over Nederlandse gewoontes. We besteden veel aandacht aan de voltooide en de verleden tijd. Hierdoor kun je precies vertellen wat er wanneer gebeurd is. Ook bijzinnen en de woordvolgorde daarin komen aan bod. Daarnaast krijg je in veel lees- en luisterteksten veel nieuwe woorden aangeboden.

Les 1 gaat over Nederlandse gewoontes en scheidbare werkwoorden zoals uitnodigen.

Les 2 heeft overlast van de buren als onderwerp. In deze les behandelen we de zinsvolgorde bij het gebruik van modale hulpwerkwoorden zoals mogen en moeten. En we besteden aandacht aan zinnen met om + te + infinitief.

Les 3 gaat over 'een kaartje sturen' en de voltooide tijd. 

Les 4 heeft 'Op bezoek gaan' als thema. In deze les worden werkwoorden waar bij je 'te' kunt gebruiken behandeld, zoals in de zin 'Ik beloof je te komen.'. 

In les 5 volgen we Yvonne, ze vertelt in de video dat haar bankpas gestolen is. De les gaat verderover het samenvoegen van hoofdzinnen en hoe je de voltooide tijd regelmatig kunt vormen.

Les 6 behandelt de verleden tijd regelmatig en heeft als onderwerp 'betalen in een restaurant'.

Les 7 In deze les zie je hoe Jamal een bankrekening opent. Deze les behandelt de verleden tijd onregelmatig en hoe je een bijzin kunt maken. 

Les 8 Deze les staat in het teken van de euro en de voltooide tijd bij werkwoorden die met be, er-, ge-, her-, ont- en ver beginnen.

Het thema van deze module is Nederlandse gewoontes. Belangrijke onderwerpen zoals de verleden en de voltooide tijd komen in deze module aan bod.

In deze module leer je veel over Nederlandse gewoontes. We besteden veel aandacht aan de voltooide en de verleden tijd. Hierdoor kun je precies vertellen wat er wanneer gebeurd is. Ook bijzinnen en de woordvolgorde daarin komen aan bod. Daarnaast krijg je in veel lees- en luisterteksten veel nieuwe woorden aangeboden.

Les 1 gaat over Nederlandse gewoontes en scheidbare werkwoorden zoals uitnodigen.

Les 2 heeft overlast van de buren als onderwerp. In deze les behandelen we de zinsvolgorde bij het gebruik van modale hulpwerkwoorden zoals mogen en moeten. En we besteden aandacht aan zinnen met om + te + infinitief.

Les 3 gaat over 'een kaartje sturen' en de voltooide tijd. 

Les 4 heeft 'Op bezoek gaan' als thema. In deze les worden werkwoorden waar bij je 'te' kunt gebruiken behandeld, zoals in de zin 'Ik beloof je te komen.'. 

In les 5 volgen we Yvonne, ze vertelt in de video dat haar bankpas gestolen is. De les gaat verderover het samenvoegen van hoofdzinnen en hoe je de voltooide tijd regelmatig kunt vormen.

Les 6 behandelt de verleden tijd regelmatig en heeft als onderwerp 'betalen in een restaurant'.

Les 7 In deze les zie je hoe Jamal een bankrekening opent. Deze les behandelt de verleden tijd onregelmatig en hoe je een bijzin kunt maken. 

Les 8 Deze les staat in het teken van de euro en de voltooide tijd bij werkwoorden die met be, er-, ge-, her-, ont- en ver beginnen.

OVERVIEW

Course Level
A2 expats
Duration
0 days