Deze module gaat over beroepen en werk, verkeer en reizen, ziekte en doktersbezoek. Je leert hoe je over je beroep en je werk kunt vertellen. Je leert hoe je de weg kunt vragen en wijzen. En je leert ook hoe je kunt zeggen dat je iets niet begrijpt en hoe je kunt waarschuwen. Aan het eind van deze module weet je ook wat je tegen de dokter en de tandarts moet zeggen als je ziek bent. Bij de grammatica hoor je hoe je vraagzinnen kunt maken en hoe je zinnen in de voltooide tijd kunt zetten.

Deze module gaat over beroepen en werk. Je leert de namen van verschillende beroepen en je leert hoe ze kunt beschrijven. Je leert veel over reizen: de windstreken noord, oost, zuid en west, reizen met trein, taxi en auto; en de regels in het verkeer. Je leert ook de weg vragen en de weg wijzen. Je leert ook hoe je kunt vertellen wat voor weer het is. Aan het eind van de module weet je ook wat je kunt zeggen als je iemand niet verstaat of begrijpt. Je kunt dan ook waarschuwen voor gevaar, om toestemming vragen en je excuses aanbieden. Als laatste leer je hoe je kunt zeggen dat je ziek bent en wat je kunt zeggen bij de dokter en de tandarts. Bij de grammatica hoor je hoe je vraagzinnen kunt maken, zinnen in de gebiedende wijs kunt zetten en hoe je de voltooide tijd kunt vormen.

Onderwerpen per les:

les 17: beroepen en zinnen maken

les 18: school en vraagzinnen maken

les 19: noord, oost, zuid, west; met de trein reizen, de weg vragen en de weg wijzen

les 20: reizen met de taxi en met de auto; de regels in het verkeer

les 21: het weer; Wat kun je zeggen als je iemand niet begrijpt?

les 22: waarschuwen, om toestemming vragen, excuses aanbieden, aanwijzend voornaamwoord, gebiedende wijs

les 23: ziekte, bij de huisarts, bij de tandarts en medicijnen

les 24: voltooide tijd; examenvragen spreken.

تتناول هذه الوحدة مواضيع مختلفة كالعمل والمهن وحركة المرور والسفر والمرض وزيارة الطبيب. سوف تتعلم طريقة التحدث عن مهنتك وعملك. كما ستكتشف كيفية الاستفسار عن الاتجاهات وإرشاد الآخرين إلى طريقهم. ستتعلم أيضًا كيفية التعبير عن عدم فهمك لشيئ ما وتحذير الآخرين من الخطر. في نهاية الوحدة ستصبح قادرا على إجراء محادثة مع الطبيب وطبيب الأسنان عند الحاجة. في باب القواعد اللغوية سوف تتدرب على بناء الجمل الاستفهامية وذلك لطرح الأسئلة بشكل سليم وستتعلم التصريف في صيغة المضارع التام.

تتناول هذه الوحدة موضوع العمل والمهن. من خلالها ستتعلم أسماء المهن المختلفة وستتمكن من وصفها. كما ستتعلم الكثير عن السفر والتنقل من خلال دراسة اتجاهات الرياح (الشمال والشرق والجنوب والغرب) ووسائل النقل كالقطار وسيارة الأجرة والسيارة. كما ستطّلع على قواعد المرور. إلى جانب ذلك أيضا ستدرس كيفية طلب وإعطاء الإرشادات الخاصة بالطريق ووصف حالة الطقس. وفي نهاية الوحدة ستتقن أسلوب التعبير اللبق إذا لم تستطع سماع أو فهم شخص ما. سوف تتعلم أيضا كيفية تنبيه الآخرين إلى الخطر وطلب الإذن من الآخرين والاعتذار لهم. وفي نهاية الدورة ستتعلم كيف تعبر عن أعراض المرض أثناء الحديث مع طبيبك العائلي أومع طبيب الأسنان. في باب قواعد اللغة سوف تتعلم البناء السليم للأسئلة واستخدام صيغة الأمر وصيغة المضارع التام.

فهرس الدروس:

الدرس 17: المهن المختلفة و بناء الجملة

الدرس 18: المدرسة وتشكيل الأسئلة (الجمل الاستفهامية)

الدرس 19: الشمال، الشرق، الجنوب، الغرب، السفر على متن القطار، طلب وإعطاء التوجيهات

الدرس 20: السفر على متن سيارة الأجرة والسيارة وقواعد المرور

الدرس 21: حالة الطقس، كيفية طلب التوضيح من شخص ما

الدرس 22: تنبيه الآخرين إلى الخطر وطلب الإذن وتقديم الاعتذار وأسماء الإشارة وصيغة الأمر.

الدرس 23: التحدث إلى الطبيب وطبيب الأسنان والأدوية

الدرس 24: تمارين على أسئلة الامتحان الشفوي

This module is about occupations and work, traffic and travel, illness and doctor visits. You will learn how to talk about your profession and your work. You will learn how to ask for directions and show others the way. You will also learn how you can tell someone that you do not understand something and how you can warn people about danger. At the end of the module, you also be able to have a conversation with a doctor or a dentist in case you are ill. In grammar, you will learn how to form questions and how to set sentences in the present perfect tense.

This module is about occupations and work. You will learn the names of different professions and you will be able to describe them. You will be learning a lot about traveling: you will become familiar with the wind directions (the north, east, south and west directions), learn about traveling by train, taxi and car, and discover traffic rules. You will also learn how to ask for and give directions. In addition to that, you will be able to describe the weather. At the end of the module, you will also know what you can say if you cannot hear or understand someone. You will also learn how to warn others about danger, ask for permission and apologize to others. Finally, you will learn how to say that you are ill and have a conversation about it with your doctor or dentist. In grammar, you will learn to form questions, set sentences in the imperative and use the present perfect tense.

Topics per lesson:

Lesson 17: professions and sentence forming

Lesson 18: school and question forming (interrogative clauses)

Lesson 19: north, east, south, west, traveling by train, asking and giving directions

Lesson 20: traveling by taxi and by car, traffic rules

Lesson 21: the weather, what to say if you do not understand someone

Lesson 22: warning others about danger, asking for permission, offering apologies, demonstrative pronouns, and the imperative.

Lesson 23: illness, at the doctor’s (the general practitioner), at the dentist’s, and medicines

Lesson 24: present perfect tense, speaking exam questions.

OVERVIEW

Course Level
A1 expats
Duration
0 days