In deze module leer je jezelf voorstellen en je leert hoe je iemand uit kunt nodigen. Aan het einde van deze module kun je over jouw familie vertellen en kun je personen beschrijven. Bij de grammatica leer je het vervoegen van de belangrijkste werkwoorden. Je leert ook hoe de zinsvolgorde is van eenvoudige zinnen in het Nederlands.

In deze module leer je meteen hoe je in het Nederlands kunt communiceren. Je leert hoe je je kunt voorstellen en hoe je mensen kunt uitnodigen. Na bestudering van deze module kun je vertellen waar je woont, waar je vandaan komt en welke talen je spreekt. Je kun ook over je familie vertellen en een eenvoudige beschrijving van personen geven. De belangrijkste grammaticale regels met betrekking tot het vervoegen van werkwoorden en de zinsvolgorde in het Nederlands komen ook aan de orde.

Onderwerpen per les:

les 1: voorstellen, de werkwoorden hebben en zijn, de persoonlijk voornaamwoorden

les 2: de namen van landen en talen, de werkwoorden komen en gaan, het maken van zinnen.

les 3: iemand uitnodigen, de werkwoorden willen, kunnen, mogen en zullen, het vervoegen van werkwoorden.

les 4: vertellen waar je woont en welk telefoonnummer je hebt, getallen

les 5: je familie, de maanden en de seizoenen, het bezittelijk voornaamwoord

les 6: vertellen over je kinderen, verkleinwoorden, lettergrepen en lange en korte klinkers

les 7: het beschrijven van kleding, de kleuren, het bijvoeglijk naamwoord en de lidwoorden

les 8: het lichaam en activiteiten, het meervoud van het zelfstandig naamwoord.

في هذه الوحدة سوف تتعلم كيفية التعريف عن نفسك وتقديم دعوة لشخص ما. في نهاية هذه الوحدة، ستتمكن من الحديث عن عائلتك ووصف الناس. في باب القواعد اللغية، سوف تتعلم كيفية تصريف الأفعال الأكثر أهمية. ستتعلم أيضًا كيفية بناء جمل بسيطة باللغة الهولندية من خلال ترتيب الكلمات ترتيبا صحيحا.

في هذه الوحدة سوف تتمكن من التواصل باللغة الهولندية بسرعة. سوف تتعلم كيفية التعريف عن نفسك وتقديم دعوة لشخص ما. بعد الاطلاع على دروس هذه الوحدة، ستتمكن من وصف المكان الذي تعيش فيه و الحديث عن مسقط رأسك وتعداد اللغات التي تتقنها. ستتمكن أيضًا من الحديث عن عائلتك وتقديم وصف بسيط للأشخاص. سوف تتعرف على القواعد النحوية الأكثر أهمية فيما يتعلق بتصريف الأفعال وتسلسل الجمل (ترتيب الكلمات) باللغة الهولندية.

فهرس الدروس:

الدرس 1: التعريف عن الذات، فعلي “hebben” و zijn”، والضمائر الشخصية.

الدرس 2: أسماء الدول واللغات، الأفعال "komen" و "gaan" ، وبنية الجملة.

الدرس 3: تقديم الدعوة لشخص ما، والأفعال willen  و  kunnen و  mogen و  zullen وقواعد تصريف الأفعال.

الدرس 4: وصف المكان الذي تعيش فيه وكيفية إعطاء رقم هاتفك والأرقام.

الدرس 5: الحديث عن عائلتك، الأشهروالفصول، ضمائر الإضافة أو الملكية.

الدرس 6: الحديث عن أطفالك، و صِيغَةُ التّصْغِير، والمقاطع، و الصوائت الطويلة والقصيرة.

الدرس 7: وصف الملابس والألوان والصفات وأدوات التعريف.

الدرس 8: جسم الإنسان وأنشطته وصيغة الجمع.

In this module you will learn to introduce yourself and how to invite someone. At the end of this module you will be able to tell about your family and to describe people. In grammar, you will learn to conjugate the most important verbs. You will also learn how to construct simple sentences in Dutch by placing the words in the correct order.

In this module you will quickly learn how to communicate in Dutch. You will learn how to introduce yourself and how to invite people. After going through the lessons of this module, you will be able to describe where you live, where you came from and which languages ​​you speak. You will also be able to tell about your family and provide a simple description of people. You will become acquainted with the most important grammatical rules regarding the conjugation of verbs and the sequence of sentences (word order) in Dutch.

Topics per lesson:

Lesson 1: introductions, the verbs hebben (have) and zijn (be), and personal pronouns.

Lesson 2: the names of countries and languages, the verbs “come” and “go”, and the sentence structure.

Lesson 3: inviting someone, the modal verbs willen, kunnen, mogen en zullen, and the conjugation of verbs.

Lesson 4: describing where you live and stating what your phone number is, and learning numbers.

Lesson 5: your family, the months and the seasons, and possessive pronouns.

Lesson 6: telling about your children, diminutives, syllables, and long and short vowels.

Lesson 7: describing clothing, colors, adjectives, and articles.

Lesson 8: the human body, activities, and the plural of nouns.

OVERVIEW

Course Level
A1 expats
Duration
0 days