In deze module leer je hoe je een woning kunt beschrijven. Je leert hoe je afspraken kunt maken met behulp van de namen van de dagen van de week en de tijden. Aan het einde van deze module kun je vertellen wat je graag eet en drinkt en kun je zeggen wat je graag in je vrije tijd doet. Bij de grammatica leer je hoe je voorzetsels, rangtelwooden en voegwoorden kunt gebruiken.

In deze module leer je hoe je een woning kunt beschrijven. Je leert de namen van de vertrekken en van de meubels die erin staan. Je leert hoe je een afspraak kunt maken. Hierbij heb je de namen van de dagen van de week nodig. Je leert ook hoe je kunt klokkijken in het Nederlands. Voor het doen van boodschappen in de supermarkt of op de markt moet je kunnen vragen waar iets staat en hoe duur iets is. Dit leer je ook in deze module. Je leert ook hoe je kunt zeggen dat je iets graag eet. Je kunt aan het einde van deze module ook vertellen wat je graag in je vrije tijd doet.

Onderwerpen per les:

les 9: de woning en verhuizen, de rangtelwoorden

les 10: meubels, bellen over een probleem met je woning, voorzetsels

les 11: de dagen  van de week, de tijd (klokkijken), de agenda

les 12: eten en drinken en hoe vaak je iets doet

les 13: boodschappen doen, vragen hoe duur iets is

les 14: om informatie vragen in de winkel, honger en dorst hebben, voegwoorden en hoofdzinnen

les 15: je mening geven, trappen van vergelijking

les 16: hobby’s en vrije tijd, niet en geen

في هذه الوحدة سوف تتعلم كيفية وصف البيت بكل محتوياته. كما ستتعلم كيفية تحديد المواعيد باستخدام أسماء أيام الأسبوع والتوقيت. وستتمكن في نهاية الوحدة من التعريف بالمأكولات والمشروبات المفضلة لديك ومن وصف الأنشطة التي تستمتع بها في وقت فراغك. في باب القواعد اللغوية، سوف تتعلم كيفية استخدام حروف الجروالأعداد الترتيبية وحُروف العطف.

في هذه الوحدة، ستتعلم كيفية وصف البيت وزواياه وغرفه والأثاث الذي يحتوي عليه. كما ستتعلم كيفية تحديد المواعيد وذلك باستخدام أسماء أيام الأسبوع. سوف تتدرب أيضا على قراءة الساعة وضبط الوقت باللغة الهولندية. ومن أهم المهاراتِ عند التسوق القدرةُ على الاستفسار عن مكان غرض ما ترغب قي اقتنائه وتحري الأسعار ولا شك أنك ستتعلم كيفية القيام بذلك في هذه الوحدة. كما ستتدرب على كيفية التعبير عن ذوقك في الطعام. في نهاية الوحدة، ستتمكن من التحدث عن هواياتك.

فهرس الدروس:

الدرس 9: السكن والانتقال من بيت إلى آخر والأعداد الترتيبية.

الدرس 10: أثاث البيت والاتصال بأصحاب الاختصاص بشأن مشكلة في بيتك وحروف الجر.

الدرس 11: أيام الأسبوع وقراءة الساعة ووضع جدول للأعمال.

الدرس 12: الأكل والشرب ووصف عدد المرات التي تقوم فيها بنشاط معين (الوتيرة).

الدرس 13: التسوق والاستفسار عن سعر الأشياء.

الدرس 14: طلب المعلومات في المتجر والشعور بالجوع والعطش وحروف العطف والجمل الرئيسية.

الدرس 15: التعبير عن رأيك، صيغة المقارنة بين الأشياء (مثلا: أكبر من - أصغر من - الأكبر - الأصغر).

الدرس 16: الهوايات وأوقات الفراغ، لفظي niet و geen  وطريقة استعمالهما.

In this module you will learn how to describe a house. You will learn how to make appointments using the names of the days of the week and the times. At the end of the module, you will be able to tell what you like to eat and drink and describe what you enjoy doing in your spare time. In grammar, you will learn how to use prepositions, ordinal numbers and conjunctions.

In this module, you will learn how to describe a house. You will learn the names of the house areas and rooms as well as the furniture in them. You will learn how to make appointments. Here you will make use of the names of the days of the week. You will also practice telling the time in Dutch. In order to do your grocery shopping or shop at markets, you should be able to ask where something is and inquire about the price of items. You will surely learn how to do this in this module. You will learn how to express your taste in food. At the end of the module, you will be able to talk about your hobbies.

Topics per lesson:

Lesson 9: housing and moving houses, ordinal numbers.

Lesson 10: furniture, calling regarding a problem with your home, prepositions.

Lesson 11: the days of the week, telling the time, the agenda.

Lesson 12: eating and drinking and describing how often you do something (frequency).

Lesson 13: shopping, asking about the price of things.

Lesson 14: asking for information in the store, feeling hungry and thirsty, conjunctions and main clauses.

Lesson 15: expressing your opinion, steps of comparison.

Lesson 16: hobbies and leisure time, niet and geen.

OVERVIEW

Course Level
A1 expats
Duration
0 days