In deze module leer je 400 woorden over allerlei thema’s zoals ‘jezelf voorstellen’, ‘eten en drinken’, ‘werkwoorden’, ‘getallen’, ‘de natuur’....

Mijn eerste 400 woorden

Een taal bestaat uit…. woorden, woorden en nog meer woorden. Woorden vormen de bouwstenen van de taal. Daarom starten we met het aanleren van woorden.

Deze module kan gezien worden als een vooraf module waarin wij je de bouwstenen aanbieden waarmee je vanaf module 1 zinnen gaat bouwen. Om een woord te kunnen  onthouden, is het van belang dat je het woord minimaal 7 keer tegenkomt.

In deze startmodule kom je elk woord alleen al 6 keer tegen. In de vervolgmodules zal daarnaast ook veelvuldig gebruik gemaakt worden van de woorden uit deze module waardoor je het woord zeker meer dan 7 keer tegenkomt. Door deze methodiek blijven woorden in je geheugen. Ons systeem houdt bij welke woorden je al beheerst (6 keer goed) en welke woorden je nog niet beheerst. De woorden die je nog niet beheerst,worden zolang aangeboden totdat je ze wel beheerst. Dit wordt allemaal automatisch bijgehouden om je zo te kunnen garanderen dat je na elke les 40 woorden beheerst en aan het eind van de module maar liefst 400.

De oefeningen zijn dusdanig opgebouwd dat er ook geoefend wordt met het schrijven van het woord. Elk woord moet 2 keer geschreven worden. Een keer met hulp en een keer zonder hulp. De focus op woorden zorgt ervoor dat je als taalleerder niet extra belast wordt met het ontrafelen van zinnen; ook zorgt het er in de klassituatie voor dat je niet meteen gedwongen wordt tot spreken. Een basiswoordenschat vereenvoudigt de stap naar het spreken.

De eerste 400 woorden zijn al een mooie stap in de richting van de 2000 woorden die je voor het inburgeringsexamen moet beheersen. Natuurlijk is bij de keuze van de woorden erop gelet dat het gaat om veel gebruikte woorden.

Je 400 eerste woorden zijn verdeeld over 10 lessen van elk 40 woorden. Om het onthouden te vereenvoudigen hebben we de woorden gecategoriseerd  in thema’s of woordsoorten. Een overzicht van de woorden per les:

Les 1

- Voorstellen

Je leert je naam zeggen en de persoonlijke voornaamwoorden

- De getallen

Je leert tellen van 0 tot en met 10

- Het lichaam

Je leert de verschillende onderdelen van je lichaam te benoemen

Les 2

- De school

Je leert heel veel woorden die te maken hebben met de school en de lesmethode

Les 3

- Transport

Je leert de namen van verschillende transportmiddelen.

- Wonen

Je leert hoe je je adres kan geven en alles over het huis en de meubels in het huis.

Les 4

- De natuur en dieren

Je leert praten over het weer maar ook over bomen, planten en dieren.

- Werken en de dokter

Je leert de namen van verschillende beroepen. Bij het beroep ‘dokter’ leer je nog wat extra woorden die je kunt gebruiken als je bij de dokter bent.

Les 5

- Eten en drinken

Je leert de namen van dingen die je kunt eten en drinken. Ook leer je enkele namen van keukengerei.

-Winkelen

Je leert woorden van dingen die je in de winkel ziet bij het winkelen of boodschappen doen

Les 6

- De tijd

Met deze woorden kun je aangeven wanneer iets op de dag gebeurt maar ook om wat voor tijdsperiode het gaat.

- De familie

Je leert de namen voor de verschillende familieleden

- Voorzetsels

Dit is een woordsoort. Voorzetsels kun je gebruiken om een plaats of een tijd aan te geven.

Les 7

- Tegenstellingen (1)

Je leert woorden die precies het tegenovergestelde betekenen.

Les 8

- Tegenstellingen (2)

Les 9

- Werkwoorden (1)

Dit is een woordsoort. Je leert woorden waarmee je kunt vertellen wat iemand doet.

- Kleding

Je leert hoe de verschillende kledingstukken genoemd worden.

Les 10

- Werkwoorden (2)

- Vrije tijd

Je leert woorden voor dingen die je kunt doen als je niet moet werken.

- Kenmerken

Je leert woorden die vertellen hoe iets is.

 

                                                                        ***

 

 

في هذا الفصل سوف تتلعم 400 كلمة عن عدة مواضيع مختلفة على سبيل المثال: التعريف عن نفسك - الطعام و الشراب -الافعال- الأعداد- والطبيعة

أول 400 كلمة أتعلمها باللغة الهولندية 

.تتكون اللغة من كثير من الكلمات . الكلمات هي الأحجار الأساسية للغة . ولذلك نبدأ تعلم اللغة بحفظ بعض الكلمات ومعانيها.

ويمكن إعتبارهذا الفصل كفصل تحضيري  حيث نقدم لك الأحجار الاساسية  اللتي سوفَ تعتمد عليها في الفصل القادم ببناء الجمل . من الجدير بالذكر انه لترسيخ حفظ الكلمة سوف تجدها وتعيدها 7 مرات.

في هذا الفصل ،ستجد كل كلمة مكررة على الأقل 6 مرات . في الفصول التدريبية التالية سوفَ تستخدمها أيضاً في بناء الجمل ومن خلال ذللك سوفَ تعيد الكلمة الواحدة 7 مرات على الأقل, وبهذه الطريقة تتثبت الكلمة في الذاكرة. نظامنا سوفَ يمكننا من متابعة تطوركَ ومعرفة أي الكلمات قد تم تثبيت حفظها لديك.

نظامنا يتتبع تطورك الدراسي بمعرفة أيِ  الكلمات التي حفظتها  (أعدتها 6 مرات  بشكل جيد)  وما الكلمات التي لم تتقنها بعد . الكلمات التي لم تتقنها بعد تعاد بالتمارين والفيديوهات حتى يتم فهمهم وحفظهم. نظامنا يتتبع هذه العملية بشكل تلقائي  للتأكد من أنكَ أتقنت 40 كلمة بعد كل درس و في نهاية الفصل سوفَ تكون قد حفظت وفهمت معنى 400 كلمة .

 

لقد تم تنظيم التمارين بحيث توفر لكم التدرب على الكتابة أيضاً . كل كلمة يجب أن تكتب مرتين على الأقل . مرة واحدة  مع مساعدة بمعرفة مكان الخطأ من خلال التمارين والمرة الأخرى من غير مساعدة من خلال الاختبار الموجود في الدرس المقرر . التركيز على الكلمات يجعلك تتعلم اللغة من غير الدخول في تعقيدات الجمل والقواعد بهذه المرحلة ؛ فمعرفة هذه المفردات هي الخطوة الأساسية الأولى للمحادثة.

هذه ال 400 كلمة هي خطوة جيدة أولى للبدء, حيث سوفَ تتقن بعد هذه الدورة على الأقل 2000 كلمة وهو ما يلزم لإجتياز اختبار الاندماج بنجاح. 
بالطبع تم إختيار الكلمات كثيرة الاستعمال في اللغة الهولندية.

وقد قسمت هذه ال400 كلمة إلى 10 دروس حيث أنَ كل درس يغطي 40 كلمة . من أجل تبسيط حفظ الكلمات قمنا بتصنيفها إلى موضوعات :

الدرس 1
- كيفية التعريف عن النفس
فتتعلم هنا الكلمات المتعلقة بتقديم نفسك و الضمائر الشخصية.
- الأرقام
سوف تتعلم العد من 0 وبما يصل إلى 10.
- الجسم
سوف تتعلم اسماء أجزاء مختلفة من الجسم.

الدرس 2

- مدرسة

تتعلم الكثير من الكلمات التي تتعلق بالمدرسة وطريقة التدريس.

الدرس 3

- المواصلات

ستتعلم  أسماء وسائل النقل المختلفة.

- السكن

ستتعلم كيف يمكن أن تعطي عنوانك و تصف منزلك والأثاث في منزلك.

الدرس 4

- الطبيعة والحيوانات

ستتعلم هنا كيفية الحديث عن الطقس ولكن أيضا عن الأشجار والنباتات والحيوانات.

- العمل والطبيب

ستتعلم هنا أسماء المهن المختلفة. في مجال الطب سوفَ تتعلم بعض الكلمات الإضافية التي يمكنك استخدامها عندما تذهب إلى الطبيب.

الدرس 5

- الطعام والشراب

ستتعلم هنا أسماء الأطعمة والمشروبات . كما ستتعلم أيضا عدد قليل من أسماء الأواني.

التسوق

ستتعلم كلمات الأشياء التي تراها في المتجر عند التسوق.

الدرس 6

- الساعة

بتعلم هذه الكلمات، يمكنك تحديد الأوقات باليوم أو بفترة زمنية محددة.

- العائلة

ستتعلم هنا أسماء مختلف أفراد الأسرة.

- حروف الجر

ستتعلم  حروف الجر التي يمكن استخدامها للإشارة إلى مكان أو زمان .

الدرس 7

- العكوس 1
ستتعلم كلمات متناقضة في معانيها 

 

الدرس 8

- العكوس 2

ستتعلم كلمات متناقضة في معانيها

الدرس 9

- الأفعال 1

سوف تتعلم كلمات تمكنك من وصف العمل الذي يقوم به  الشخص.

- الملابس

سوف تتعلم اسماء قطع الملابس المختلفة.

الدرس 10

- الأفعال 2

- الترفيه

ستتعلم كلمات عن الأمور التي يمكنك القيام بها بأوقات الفراغ.

- الصفات

ستتعلم الكلمات التي تصف الأشياء.

 

                                                                        ***

In this module, you will learn 400 words on all sorts of themes such as 'introduce yourself', 'food and drink', 'verbs', 'numbers', and 'nature'.

My first 400 words

A language consists of... words, words and more words. Words are the building blocks of the language. Therefore, we will start by learning words.

This module can be seen as a pre-requisite module in which we offer you the building blocks that will help you build sentences. In order to remember a word, it is important that you encounter the word at least 7 times.
In this startup module, every word will be repeated 6 times only. In addition, in the follow-up modules, the words presented in this module will be used to make sure that you encounter the word more than 7 times.

This methodology ensures you memorize the words for good. Our system keeps track of which words you have learnt and memorized successfully (6 times in a row) and which words you haven’t mastered yet. The words you seem to struggle with will keep being offered to you until you achieve full success in mastering them. This is all automatically-tracked and will ensure that you memorize and master 40 words after each class. At the end of the module, you will have learnt 400 words. The exercises are structured in such a way as to practice writing words. Each word must be written 2 times, once with help and once without.

The focus on words ensures that you, as a language learner, are not burdened with the formation of sentences right away. This means that in a classroom situation, you will not be compelled to speak immediately. Acquiring a basic vocabulary simplifies the steps towards speaking.

The first 400 words are already a nice step towards the 2000 words you need to master before you take the integration exam. Of course, we selected the most widely-used words for you.

Your 400 first words are divided into 10 lessons of 40 words each. To simplify the memorization process, we have categorized the words in themes or word types. An overview of the words per lesson:

Lesson 1

- Introductions

You will learn how to say your name and personal pronouns

- Numbers

You will learn to count from 0 to 10

- The body

You will learn to name the different parts of your body.

Lesson 2

- At school

You will learn a lot of words related to school and lessons.

Lesson 3

- Transport

You will learn the names of different means of transport.

- Living

You will learn how to give your address and everything about the house (rooms, furniture, etc).

Lesson 4

- Nature and animals

You will learn to describe the weather but also about trees, plants and animals.

- Work and at the doctor’s

You will learn the names of different professions. You will learn some additional words that you can use when you are visiting the doctor.

Lesson 5

- Food and drink

You will learn the names of food items you can eat and drink. You also learn some names of kitchenware.

-Shop

You will learn to name items sold at stores while shopping.

Lesson 6

- The time

With these words you can indicate when something takes place during the day and specify the time period for it.

- The family

You will learn the names for the different family members,

- Prepositions

This is a word type. Prepositions can be used to indicate a place or time.

Lesson 7

- Opposites (1)

You learn a number of words and their opposites.

Lesson 8

- Opposites (2)

Lesson 9

- Verbs (1)

Verbs are a word type. You will learn words that describe what somebody is doing.

- Clothing

You will learn what the different items of clothing are called.

Lesson 10

- Verbs (2)

- Leisure

You will learn words designating activities that you can do on your fee time.

- Features/characteristics

You will learn words that are used to describe things.

 

                                                                        ***

 

 

OVERVIEW

Course Level
A1 - A2
Duration
35 days