Je leert woorden die met het hebben van kinderen te maken hebben. Ook leer je woorden voor bij de dokter......

Module 4 Kinderen en gezondheid

In deze module hebben de teksten die je leest en luistert vooral te maken met kinderen en gezondheid. 

In de vorige module heb je geleerd hoe je twee hoofdzinnen aan elkaar kon plakken met de woorden: ‘en’,’ ‘maar’ en ‘want’. In deze module leer je hoe je een hoofdzin en een bijzin aan elkaar kunt plakken met de woorden: ‘omdat’, ‘terwijl’, ‘dat’, ‘toen’ en ‘als’. Ook leer je hoe je over vroeger kunt praten. In de laatste grammaticales leer je bezittelijke voornaamwoorden en als lijdend voorwerp gebruikte voornaamwoorden.

De studievaardigheden les bereid je voor op het examen met lees- en schrijftips.

De inhoud per les:

Les 1 gaat over  de geboorte van kinderen

In les 2 leer je over het consultatiebureau en het kinderdagverblijf. Het consultatiebureau controleert of alles goed gaat met je kind. Als beide ouders werken, gaat een kind naar een kinderdagverblijf.

Les 3 gaat over de school voor je kind. Ook leer je dat scholen het erg leuk vinden als ouders ook meehelpen op school.

Les 4 gaat over een uitje van een klas kinderen. Ook leer je wat kinderen zoal in hun vrije tijd doen.

Les 5 is een  grammaticales. Je leert hoe je een hoofdzin en een bijzin aan elkaar kunt plakken met de woorden: ‘omdat’, ‘terwijl’, ‘dat’, ‘toen’ en ‘als’.

Les 6 is ook een grammaticales. In deze les leer je hoe je dingen over vroeger kunt vertellen.

In les 7 leer je wat je bij de dokter moet zeggen. In aanvulling op de eerste 400 woorden leer je nog meer lichaamsdelen te benoemen. Je leert ook te vertellen waar je pijn hebt of waar je last van hebt. Zo kun je straks het gesprek bij de dokter zelf voeren.

In les 8 leer je waar je medicijnen kunt halen. Ook ga je een afspraak maken met de tandarts.

Les 9 bereid je voor op het examen. In deze les krijg je tips voor het leesexamen en ook voor het schrijfexamen. Je maakt ook een voorbeeldexamen.

Les 10 is een grammaticales. Je leert debezittelijke voornaamwoorden en als lijdend voorwerp gebruikte voornaamwoorden.

ستتعلم المفردات المفيدة الخاصة بتنشئة الأطفال. كما ستكتشف المصطلحات المستعملة عند التعامل مع الأطباء والمستشفيات.

الوحدة 4: الأطفال والصحة


تعالج النصوص التي ستدرسها في هذه الوحدة التعليمية موضوعي الأطفال والصحة.

في الوحدة التعليمية السابقة، تعلمت كيفية ربط جملتين رئيسيتين بـ "en" و "maar" و "want". في هذه الوحدة ، ستتعلم كيفية ربط جملة رئيسية وجملة فرعية بمساعدة كلمات "omdat" و "terwijf" و "dat" و "toen" و "als". ستتعلم أيضا كيفية استعمال الأفعال في الزمن الماضي. في سلسلة القواعد النحوية ، ستتعلم ضمائر الملكية والصفات.

وتهدف المهارات الدراسية في هذه الوحدة إلى إعدادك بطريقة جيدة للامتحان وذلك من خلال التدرب على فهم النصوص والتعبير الكتابي.

محتوى الدرس:
يتعلق الدرس الأول باستقبال طفل جديد في العائلة.

في الدرس الثاني، ستتعرف على مراكز رعاية الأطفال ودور الحضانة. تعمل مراكز صحة الطفل إلى التحقق من صحة طفلك. أما إذا كان كلا الوالدين يعملان فبإمكانهما أن يسجلا طفلهما فيى الحضانة.

يتطرق الدرس الثالث إلى محور التعليم. سوف تكتشف أن المدارس تقدم المساعدة للوالدين أيضًا.

يعالج الدرس الرابع موضوع سفر الأطفال في رحلة مدرسية. كما يناقش الدرس ما يفعله الأطفال في أوقات فراغهم.

الدرس الخامس سلسلة نحوية. سوف تتعلم كيفية ربط الجملة الرئيسية بالجملة الفرعية باستعمال أدوات الربط التالية: "omdat" و "terwijf" و "dat" و "toen" و "als".

كل درس يتضمن:
الدرس السادس سيساعدك على أن تتحدث عن الأشياء التي وقعت في زمن الماضي.

في الدرس السابع سوف تتدرب على إتقان المحادثات التي تطرأ بين المريض والطبيب. سوف تتعلم المزيد من المصطلحات المتعلقة بأجزاء الجسم مما سيدعم رصيدك السابق المتكون من 400 كلمة. سوف تتعلم وصف الآلام بجسمك مما سيسمح لك بإجراء محادثة متكاملة مع طبيبك في المستقبل القريب.

في الدرس الثامن ستتعلم أين يمكنك أن تحصل على الدواء. سوف تتدرب أيضا على تحديد موعد مع طبيب الأسنان.

سيؤهلك الدرس التاسع للامتحان. ستتلقى في هذا الدرس نصائح حول امتحاني القراءة والتعبير الكتابي. كما ستخضع لامتحان تجريبي.

يقدم الدرس العاشر سلسلة من القواعدحيث ستدرس ضمائر الملكية والصفات.

You will learn words related to having children. You will also learn words to use when dealing with medical practitioners.

Module 4 Children and health

In this module, the texts you read and listen to are especially related to children and health. 

In the previous module, you learned how to connect two main sentences together with the conjunctions 'and', 'but' and 'because'. In this module, you will learn how to tie a main clause and a subordinate clause together with the help of the words "because", "while", "that", "then" and "like". You also learn how to speak in the past tense. In the last grammar series, you will learn possessive pronouns and adjectives.
The study skills lesson prepares you for the exam with reading comprehension and writing tips.

Content per lesson:

Lesson 1 revolves around welcoming a new child.

In lesson 2, you will learn about children health care centers and nurseries. Children health care centers check the health of your child. If both parents work, the child goes to nursery.

Lesson 3 is about schooling. You will also learn that schools like to help parents in school too.

Lesson 4 is about children going on a school trip. You will also learn what children do in their spare time.

Lesson 5 is a grammar series. You will learn how to tie a main clause and a subordinate clause with the words "because", "while", "that", "then" and "like".

Lesson 6 is also a grammar course. In this lesson you will learn how to talk about things that happened in the past.

In lesson 7, you will learn what to say when you meet the doctor. In addition to the first 400 words that you have already learnt, you will learn to name more body parts. You will learn to describe pain. This will allow you to conduct a proper conversation with the doctor.

In lesson 8, you will learn where to get medication. You will also learn to make an appointment with the dentist.

Lesson 9 prepares you for the exam. In this lesson you will get tips for the reading exam and also for the written exam. You will take a sample exam too.

Lesson 10 is a grammar series. You will study possessive pronouns and adjectives.

OVERVIEW

Course Level
A1 - A2
Duration
35 days